Ceny energií stúpajú, každý sa aj pri vykurovaní snaží ušetriť čo najviac.Na to treba myslieť ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny. Práve to je čas, kedy je nevyhnutná kontrola vykurovacieho systému a úvaha, či kotol, ktorý používame, je pre nás ten najvhodnejší. 

Teplo, ktoré vyrobíme v zdroji alebo vo vykurovacom telese spaľovaním paliva, sa prostredníctvom vykurovacieho média a rozvodov odovzdáva do vykurovacích telies alebo priamo do vykurovaného priestoru.
V našich podmienkach je klasickým a pomerne efektívnym palivom zemný plyn.

Zdrojom je plynový kotol:

 • hlavným zdrojom tepla vo vykurovacej sústave vykurovanej plynom je plynový kotol.
 • kotly sa vyrábajú v niekoľkých výkonových radoch, približne od 5 kW.
 • podľa konštrukcie môžu byť:
  - klasické (štandartné)
  - nízkoteplotné
  - kondenzačné
  - s otvoreným alebo uzavretým spôsobom  spaľovania
  - stacionárne
  -  závesné.
 • podľa normy sa kotol s výkonom do 50 kW považuje za plynový spotrebič a do tejto kategórie patrí väčšina plynových kotlov na vykurovanie rodinných domov a bytov.

Parametre plynových kotlov sa v posledných rokoch podstatne zlepšili. Napríklad ich účinnosť (vypočítaná z výhrevnosti paliva) je viac než 90 %, pri kondenzačnom kotle dokonca vyše 100 %, pretože dokáže využiť aj kondezačné teplo zo splodín.